Πλάνο

Στις ακόλουθες εικόνες μπορείτε να δείτε την τοποθεσία των εξαρτημάτων της δοκιμαστικής πλακέτας.


LPC4350-DB1 σχηματισμός  lpc4350-db1-schematics.pdf

LPC4350-DB1 μηχανικός σχεδιασμός lpc4350-db1-mechanical-drawing.pdf

Διαστάσεις της πλακέτας - 60x94 mm.

Επάνω όψη:

lpc4350.jpg

 1. 10/100 MBit Σύνδεση Ethernet;

 2. USB Mini Σύνδεση;

 3. 2 Συνδέσεις Επέκτασης;

 4. Cortex Debug+ETM;

 5. J-TAG/SWD;

 6. Μικροελεγκτής NXP με ενσωματωμένο SDRAM;

 7. 16M Φλας Μνήμη;

 8. Επιλογή Εκκίνησης;

 9. Κουμπί Reset;

 10. Σύνδεση J-TAG;

 11. 4 LEDs για ανίχνευση σφαλμάτων ;

 12. 4 Κουμπιά Εισαγωγής για ανίχνευση σφαλμάτων;

 13. Σχισμή για Πρόσθετη Μνήμη (από την πίσω πλευρά).

Ελληνικά