Πρωτοτυποποίηση πλακέτα επέκτασης (breadboard)

Οι πλακέτες επέκτασης LPC4350-DB1, LPC4357-DB1 και LPC1850-D81 διαθέτουν τις περισσότερες επαφές των μικροελεχτών στις πλαϊνές συνδέσεις.

Μπορείτε να συνδέσετε μία δοκιμαστική πλακέτα (demoboard) σε μία μεγάλη γκάμα από πλακέτες επέκτασης (extension boards) ή στην πλακέτα πρωτοτυποποίησής σας.

Όλες οι δοκιμαστικές πλακέτες (demoboards) είναι επαφή-με-επαφή (pin-to-pin) συμβατές. Μπορείτε εύκολα να δοκιμάσετε το ίδιο σχέδιο με διαφορετικούς μικροελεχτές αντικαθιστώντας μία πλακέτα με μία άλλη.

 

LPC1850 on the bread board

 

Ελληνικά