Ανίχνευση και Εντοπισμού Σφαλμάτων (Debugging)

J-TAG

sJTAG connector


 

Όλες οι πλακέτες ανάπτυξης διαθέτουν κανονικές 20-επαφών συνδέσεις JTAG. Αυτή η σύνδεση παρέχει πρόσβαση στο SWD (Συριακό Καλώδιο Ανίχνευσής) και σήματα JTAG. Αυτή η σύνδεση έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια και είναι διαθέσιμη στις περισσότερες διερευνήσεις JTAG.

Πάνω στη δοκιμαστική πλακέτα η κανονική σύνδεση JTAG είναι σημειωμένη ως J1.

 

Εάν ο JTAG διερευνητής δεν υποστηρίζει την κανονική σύνδεση JTAG, μπορείτε να τοποθετήσετε είτε την σύνδεση J8 ή την σύνδεση J9.

J-TAG/SWD

small j-tag connector

Η σύνδεση ανίχνευσης 10 επαφών (0.05") cortex είναι πολλή μικρή, αλλά διαθέτει και τις δύο διεπαφές (Interfaces) Συριακό Καλώδιο και JTAG.

 


Cortex Debug+ETM

ARM cortex ETM connector

Η διεπαφή (Interface) σύνδεση Cortex Debug+ETM μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα ενσωματωμένα σήματα Trace Macrocell (ETM) TRACECLK και TRACEDATA. Τα τέσσερα σήματα TRACEDATA παρέχουν μία διαδρομή πληροφοριών υψηλής ταχύτητας για να βρίσκουν οδηγίες.

 

 

Ελληνικά