Επιλογή Εκκίνησης

Οι μικροελεγτές LPC43xx και LPC18xx μπορούν να ξεκινήσουν με ποικίλους τρόπους. Για να καλύψουμε όλες τις πιθανότητες προσθέσαμε την J10 pin κεφαλίδα στις πλακέτες ανάπτυξης μας:

Ο πίνακας από κάτω απεικονίζει τις ρυθμίσεις της κεφαλίδας γα τους διάφορους τρόπους εκκίνησης:

bit3 bit2 bit1 bit0 Boot Mode
0 0 0 0 USART 0
0 0 0 1 SPIFI
0 0 1 0 EMC 8 bit
0 0 1 1 EMC 16 bit
0 1 0 0 EMC 32 bit
0 1 0 1 USB 0
0 1 1 0 USB 1
0 1 1 1 SPI (SSP)
1 0 0 0 USART 3

 

Ελληνικά